అయిదుగురు పిల్లలూ అదీనూ [రెండో భాగం] – మైథిలి అబ్బరాజు

ఆ రోజు ఆంథియా కి ఒక కలొచ్చింది. అచ్చం నిజంగా జరుగుతున్నట్లే అనిపిస్తూండింది. ఒక్కత్తే జూ పార్క్ లో తిరుగుతోందట, వాన పడుతోందట –  వర్షానికి  అక్కడి…

‘ చుక్కలు ‘ [స్కెచ్ ] – స్వాప్నిక్ చీమలమర్రి

“పొద్దున్న ఏ రంగు చొక్కా వేసుకున్నావో సాయంత్రానికి మర్చిపోతావ్, ఉబర్ పిలిచి ఓలా క్యాబ్ ఎక్కేస్తావ్, పెట్టె సద్దేటప్పుడు షర్టులు పెట్టి ప్యాంట్లు మర్చిపోతావ్. ఇంత అయోమయంగా…

నెయ్యపు కినుక [కథ] – మైథిలి అబ్బరాజు

రాత్రి రెండవ జాము. మసక వెన్నెలలు ముదురుతున్నాయి. అంతవరకూ కారు నలుపు గా  అనిపించిన సముద్రం అంచుల్లో తెల్లబడుతూ ఉంది. ఆ మీదినుంచి రివ్వుమని  గాలి .…

ఓహో గులాబి బాలా – సాంత్వన చీమలమర్రి

నీకెందుకో అనిపిస్తుంది – మంచి టైలరనేవాడు నిజమైన ప్రేమ, నీతి నిజాయితీ లాంటి కావ్యవస్తువు అని. అందరూ వాడి గురించి మాట్లాడతారు, సినిమాలు తీస్తారు, స్తోత్రాలు చదువుతారు…